Produkujemy wg Państwa rysunków i opisu robót

Szkielety i ramy stalowe do budowy hal

Pomosty stalowe dla maszyn i urządzeń

Nadbudowy kondygnacji, wzmocnienia

Konstrukcje wsporcze, elementy wbudowane

Ramy fundamentowe, ramy maszyn

Pomosty dla silosów wielobocznych / okrągłych i zbiorników

 

 

Hala magazynowa

Zadaszenie trybun

Hala fabryczna